Кредиттер
new
Депозиттер мен инвестициялар
Карталар
Сақтандыру мен қызметтер
Бизнеске арналған

«Home Credit Bank» АҚ-ға ақылы қызмет көрсету шартын жасасуға өтінім беру

(Қосылу шарты, байланыс орталығы қызметінің мақсаттары үшін) байланыс орталығы қызметін қамтамасыз ету мақсаттары үшін «Home Credit Bank» АҚ-ға қызметтерін көрсетуге үміткер тұлғалар үшін. Жүктеу

Өңір
Қызметті қамтамасыз ету үшін қызмет көрсету көзделетін бөлімшені таңдаңыз

Екі жақтан сканерленген жеке куәлік:

3 файлдан артық жүктеу мүмкін емес

«Мен «Өтінім беру» батырмасын басып және маған келген СМС-кодты көрсете отырып:

  • https://home.kz/docs/dogovor-dvou.pdf Интернет желісінде орналасқан «Home Credit Bank» АҚ-ға ақылы қызмет көрсету шартымен (Қосылу шарты, байланыс орталығы қызметінің мақсаттары үшін) (бұдан әрі – «Шарт») танысқанымды және келісетінімді, сонымен қатар Шартты өзгерту бойынша талаптарым мен ұсыныстарым жоқ екенін растаймын;
  • Шартқа Орындаушы ретінде қосылуға өз еркімді білдіремін және осымен Банкке Шарт жасасу және күшіне ену күнін дербес айқындау құқығын бере отырып «Home Credit Bank» Акционерлік қоғамына (бұдан әрі – «Банк») https://home.kz/docs/dogovor-dvou.pdf Интернет желісіндегі талаптарда және редакцияда Шарт жасасуды ұсынамын. Бұл ұсыныс ҚР АК 395-бабы мағынасында жолданған күннен бастап 5 банктік күн бойы қолданыста болатын оферта болып табылады;
  • мен Орындаушы ретінде Мен және Банк арасындағы Шарт Банк менің Орындаушы ретіндегі электрондық пошта мекенжайыма (мен жоғарыда көрсеткен) жіберетін хабарламада Банк көрсеткен күннен бастап жасалған деп есептелетініне келісемін және Шарт жасалған жағдайда оның талаптары мен үшін Орындаушы ретінде орындауға міндетті болады (Шартпен айқындалады);
  • үнсіздікті келісім ретінде қарастыруға болмайтынымен және осы өтінімге жауаптың болмауы Банктің келісімі ретінде қарастырылмайтынымен келісемін және егер Банк менің мекенжайыма 5 банктік күн ішінде жазбаша акцепт жібермеген жағдайда, осы оферта өз күшін жоғалтады деп келісемін.
  • Банкке менің дербес және/немесе биометриялық деректерімді (аты-жөні, ЖСН, мекенжайлары, жеке басын куәландыратын құжаттардың деректері, жұмысы, отбасы құрамы туралы мәліметтер, телефон нөмірлері, фотосуреттер мен бейнежазбалар, дауыстың аудиожазбалары, саусақ іздері және өзге де деректер) Банкпен жоғарыда көрсетілген шартты жасасу және/немесе орындау, Банктің Қазақстан Республикасының заңнамасына және (немесе) шет мемлекеттердің заңнамасына сәйкес өз міндеттемелерін орындауы мақсатында, жоғарыда көрсетілген мақсаттарда Банктің менің дербес деректерімді үшінші тұлғаларға беру, оның ішінде деректерді трансшекаралық беруді жүзеге асыру, деректерді жалпыға қолжетімді көздерде тарату құқығымен Қазақстан Республикасының заңнамасында рұқсат етілген кез келген тәсілмен жинауға, өңдеуге, сақтауға және пайдалануға өз келісімімді беремін. Егер ҚР заңнамасында өзгеше мерзім белгіленбесе, осы келісім Банкке деректерді жинау және өңдеу мақсаттарына қол жеткізу үшін қажетті мерзімдер ішінде қолданылады.»